Top of main content

CRS přehled

Komerční bankovnictví – Česká republika

V zájmu boje proti daňovým únikům a s cílem ochránit integritu daňových systémů, zavádějí vlády po celém světě nový požadavek na shromažďování informací a podávání zpráv pro finanční instituce, který je známý jako společné výkaznictví (dále jen "CRS"), a my bychom Vám rádi pomohli pochopit, co z toho pro vás plyne.

V souladu s CRS je banka HSBC povinna identifikovat Vaší daňovou příslušnost (ta se obvykle nachází v místě registrace k platbě daně z příjmu nebo korporátní daně). Přitom budeme vycházet z informací, které jste již dodali popřípadě Vás požádáme o další podrobnosti.

Pokud jste daňovým rezidentem, či platíte daně mimo zemi a jurisdikci, kde se nachazí Vaše banka,můžeme být požádáni o podání této informace místnímu daňovému orgánu, který má možnost sdílet ji s daňovými orgány států a jurisdikcí, kterých se to týká.

Co je třeba udělat?

Může stát, že budete požádáni, abyste za účelem potvrzení Vašeho statusu dle CRS vyplnili příslušné prohlášení a zaslali ho na adresu: HSBC Continental Europe, Czech Republic, Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Česká republika; nebo ho odevzdali na pobočce svému Relationship Manažerovi. V rámci CRS existují tři typy prohlášení, z nichž dvě jsou pro korporátní klienty. Tato prohlášení naleznete níže spolu s dodatečnými informacemi ohledně toho, komu jsou jednotlivé formuláře určeny.

Pokud je Vám nějaký pojem nejasný nebo máte pochybnosti, zda se na vás vztahuje, klikněte prosím na záložku Přehled pojmů.

Máte nějaké dotazy?

Pokud máte další dotazy týkající se CRS a Vašeho daňového statusu, přejděte prosím na pravidla o daňovém domicilu, které jsou publikovány daňovou správou v každé zemi a jurisdikci. Pro další informace a rady prosím kontaktujte Vašeho daňového poradce, jelikož HSBC není oprávněna poskytovat daňové poradenství.

Poslední aktualizace stránky: říjen 2022