Top of main content

Sık sorulan sorular

Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı

CRS nedir?

Ortak Raporlama Standardı (CRS) vergi şeffaflığı için mücadeleye destek olmak ve vergi sistemlerinin bütünlüğünü korumak amacıyla, katılımcı ülkelerdeki ve bölgelerdeki finansal kurumlara yönelik yeni bir bilgi toplama ve raporlama gereksinimidir.

Kimlerin bildirilmesi zorunludur?

CRS, müşterilerin vergi açısından mukimliğini belirlemeyi amaçlar. CRS uyarınca finansal kurumların, hesaplarının ve ürünlerinin bulunduğu ülke ve bölge dışında vergi mükellefi olan müşterilerini tespit ederek belirli bilgileri yerel vergi dairemize bildirmeleri gerekmektedir. Daha sonra bu bilgiler yerel vergi dairesince vergi mükellefi olduğunuz yerdeki vergi dairesi ile paylaşılabilir.

Vergi mükellefi olduğum ülkeyi ve bölgeyi öğrenmek istemenizin sebebi nedir?

CRS uyarınca vergi makamları, HSBC gibi finansal kurumların müşterilerinin vergi durumuna ilişkin belirli bilgiler toplamasını ve bu bilgileri rapor etmesini talep etmektedir.

Yeni bir banka hesabı açmanız, yeni finansal ürünlere yatırım yapmanız ve mevcut bilgilerinizde değişiklik yapmanız halinde, sizden kendi hakkınızda bazı bilgileri doğrulamanızı isteyeceğiz.  Bu sürece “Kendi Kendine Belgelendirme” denir ve CRS uyarınca bu bilgileri sizden temin etmemiz gerekmektedir.

Bunu tüm bankalar yapmakta mıdır?

Katılımcı ülkelerdeki ve bölgelerdeki tüm finansal kurumların CRS’ye uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

Müşterilerden hangi bilgileri vermelerini ya da doğrulamalarını istemektesiniz?

CRS gereklilikleri doğrultusunda sizden aşağıdaki bilgileri talep edeceğiz:

 • İsim
 • Adres
 • Doğum yeri* (Şahıs ve Kontrol Eden Kişiler için)
 • Doğum tarihi* (Şahıs ve Kontrol Eden Kişiler için)
 • Vergi mükellefi olunan ülkeler/bölgeler
 • Vergi kimlik numarası/numaraları*
 • Tescil/kuruluş yeri (Tüzel Kişiler için)
 • İşletme Tipi (Tüzel Kişiler için)
 • Belirli İşletme türleri için Kontrol Eden Kişi (Kontrol Eden Kişiler için)

*Tüm katılımcı ülkeler/bölgeler için geçerli olmayıp yerel mevzuat şartlarına tabidir

Mukimliğim nasıl belirlenir?

Bu, yaşadığınız yere ve koşullarınıza bağlıdır. HSBC size vergi danışmanlığı hizmeti verememektedir. Bu yüzden  mukimliğinizinbelirlenmesinde kullanılan yöntemle ilgili daha fazla bilgi almak için uzman bir vergi danışmanına ya da yerel vergi dairesine başvurunuz.

CRS kapsamında istenen bilgiler FATCA kapsamında istenen bilgilerle benzerlik taşımaktadır. CRS’nin farkı nedir?

Birleşik Devletler hükümetinin Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) uyarınca bilgi temin etmiş olsanız bile, bunlar farklı gereklilikler içeren farklı yönetmelikler olduğundan ötürü, yine de CRS için ek bilgi temin etmeniz gerekebilir.

FATCA bir Amerika Birleşik Devletleri kanunu olup, finansal kurumların FATCA mevzuatı doğrultusunda vatandaşlık bazında Amerika Birleşik Devletleri Şahıslarını teşhis edip rapor etmelerini öngörür. CRS ise finansal kurumların müşterilerin mukimliğini belirleyerek hesaplarının bulunduğu ülke dışında vergi mükellefi olan müşterilerle ilgili bilgileri rapor etmelerini öngörür.

Vergi ödediğim ülkede/bölgede yaşamaktayım. O halde neden bu bilgileri size vermem gerekiyor?

CRS uyarınca, hesabınızın bulunduğu ülkede vergi mükellefi olsanız bile, biz yasal olarak tüm müşterilerimizin mukimlik durumunu belirlemek zorundayız. Ancak genel anlamda bilgilerinizin CRS amacıyla vergi makamlarına bildirilmesi zorunlu olmayacaktır.

Bu bilgileri sizinle hangi sıklıkta paylaşmalıyım?

Yalnızca belirli bilgilerinizi güncellemeniz durumunda ya da raporlanabilir olma durumunuzun değişmesi durumunda sizden tekrar ‘Kendi Kendini Belgelendirme Formu’ doldurmanızı isteyebiliriz.

HSBC vergi bilgilerimi neden vergi makamlarına veriyor?

HSBC’nin, CRS’ye katılan ülkelerce yürürlüğe konulan yasal gereklilikler uyarınca vergi bilgilerinizi raporlaması gerekmektedir.

HSBC veri gizliliğime saygı gösterecek mi?

Evet. Bilgilerinizi ilgili vergi makamlarına ancak yasal bir gereklilik söz konusu ise açıklayacağız.

Bilgilerim güvende mi?

Müşteri bilgileri, tüm HSBC Grup üyelerinin, personelinin ve üçüncü şahısların tabi olduğu katı gizlilik kuralları ile korunmaktadır.

Bilgilerimi size ilettim. Neden benden destekleyici belgeler talep ediyorsunuz?

Kendi Kendini Belgelendirme’ süreci kapsamında, verdiğiniz bilgileri doğrulamamız gerekmektedir. Kimliğinizi doğrulamak için pasaportunuzun bir suretini ya da ‘Kendi Kendini Belgelendirme Formu’nda beyan ettiğiniz mukimliğinize ilişkin bazı farklı kanıt niteliğinde belgeler talep edebiliriz.

Vergi makamlarına hangi bilgiler raporlanacaktır?

‘Kendi Kendini Belgelendirme Formu’nda verilen bilgiler ile aşağıdakiler dahil bankamız nezdinde sahibi olduğunuz hesaplar ve ürünler ile ilgili ayrıntılar:

 • Bakiye ve tutar
 • Alacak kaydedilen toplam faiz ve ödemeler toplamı

CRS’ye katılan ülkeler/bölgeler hangileridir?

CRS’ye katılan ülkelerin bir listesiyle birlikte bu ülkelerin bilgi paylaşımına başlayacakları tarihler için OECD CRS portal’ına bakınız.

Ek bilgi ve önerilere nereden ulaşabilirim?

Mukimliğinizle ilgili daha fazla bilgi için her bir ulusal vergi makamı tarafından yayımlanmış bulunan mukimliği düzenleyen kurallar’a bakınız. Ayrıca OECD Otomatik Bilgi Paylaşım portal’ında faydalı yönlendirici bilgiler de bulabilirsiniz.

Son güncellenme tarihi: Eylül 2018